• Szerokość
    • Rozmiar treści
zdjęcie kranu

W roku bieżący MZK zgodnie z planem inwestycyjnym spółki rozpoczęło modernizację kolejnego kolektora kanalizacji sanitarnej. Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Popiełuszki poprzez ul. Floriańską do naroża budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli”, zostało podzielone na kilka etapów. Obecne realizowany jest III etap przebudowy kolektora na odcinku od nowej kaplicy znajdującej się przy kościele św. Floriana do ul. Popiełuszki. Roboty wykonywane są na głębokościach od 4,5 do 6 metrów i wymagają specjalistycznych zabezpieczeń oraz odpowiedniego sprzętu. W tym momencie prace prowadzone są w asfalcie, który celowo nie został kompleksowo wykonany przez Gminę Stalowa Wola, tak by po zakończeniu wykopów, firma drogowa mogła dokończyć inwestycję. Termin zakończenia prac w tym etapie to 30 listopada b.r. Koszt realizacji robót to ok. 300 tysięcy złotych.

W tym roku zrealizowano również metodą bezwykopową przebudowę w/w kanalizacji na odcinku od Restauracji Słoneczna do skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Skoczyńskiego. Ponadto Gmina Stalowa Wola w ramach przebudowy parkingu przy PSP nr 7 wykonała kolejny etap przebudowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej na odcinku od kaplicy przy kościele św. Floriana do terenu parku Spółdzielni Mieszkaniowej. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić wymianę kanalizacji sanitarnej na terenie parku stalowowolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Inwestycja ta będzie realizowana w porozumieniu z zarządem Spółdzielni podczas rewitalizacji terenu parku. Termin rozpoczęcia robót ziemnych zależy od stopnia zaawansowania prac projektowo-wykonawczych rewitalizowanego terenu, najpewniej w III kwartale 2017 roku.

Do góry