• Szerokość
    • Rozmiar treści

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).

W związku z tym Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że nadsyłane przez Państwa kwestionariusze osobowe (CV) w okresach nie objętych przeprowadzaniem rekrutacji na wolne stanowisko zostaną zniszczone z powodu braku celu przetwarzania danych osobowych.

Do góry