• Szerokość
    • Rozmiar treści

Od jesieni pracownicy Działu Handlowego prowadzą akcje wymiany umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do tej pory nowe dokumenty podpisała połowa Klientów, którzy zobligowani są do ich wymiany (tylko mieszkańcy, którzy mają podpisane umowy bezpośrednio z MZK). Aktualizacja umów związana jest z koniecznością dostosowania ich treści do wymogów aktualnie obowiązującego prawa. Mieszkańców Stalowej Woli, którzy nie podpisali umów w nowej wersji, a dostali informację w tej sprawie wraz z fakturą zapraszamy do Biura Obsługi Klienta, przy ulicy Komunalnej 1 lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 15 844-39-78.

Umowy na podstawie których świadczymy usługi dla Klientów podpisywane były często 20 lat temu, w tym czasie przepisy prawa regulujące kwestie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniły się, stąd konieczność ich aktualizacji i tym samym duża akcja logistyczna dla naszych pracowników Biura Obsługi Klienta. Chcemy by wszystko poszło sprawnie, a mieszkańcy czuli się doinformowani i wiedzieli, że są to działania zaplanowane i konieczne –wyjaśnia Andrzej Pityński, kierownik Biura Obsługi Klienta w MZK.

Nowy wzór umowy z załącznikami będzie dostarczony Klientom MZK osobiście przez naszych inkasentów. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe dokumenty, a jej wzór dostępny jest na stronie MZK pod adresem: www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce BOK/przydatne dokumenty. Inkasenci będą posiadać przy sobie identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do podejmowania działań związanych z wymianą umów na wodę i ścieki podpisaną przez członka zarządu MZK Sp. z o.o. Nową umowę można także podpisać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Komunalnej 1.

– Chcemy uspokoić, ale i uczulić mieszkańców, że cała akcja prowadzona jest zupełnie bezpłatnie i nie wiąże się z nią konieczność ponoszenia żadnych dodatkowych opłat za wymianę dokumentów – mówi Radosław Sagatowski, prezes MZK Sp.z o.o.

Prosimy o wyrozumiałość dla naszych pracowników, w przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznie.

Siedziba Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.
Do góry