• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Sprawdź harmonogram odbioru odpadów na drugi kwartał roku 2019.
pojazd odbierający odpady

Szanowni Mieszkańcy,

Na naszej stronie w zakładce BOK/Harmonogram wywozu odpadów znajdziecie Państwo nowe terminy wywozu odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, zarówno w zabudowanie wielorodzinnej, jak i z waszych prywatnych posesji jednorodzonych. Jednocześnie w imieniu pracowników Zakładu Transportu MZK, którzy bez względu na warunki pogodowe usuwają odpady sprzed Państwa domów zwracamy się z prośbą o wystawianie zapełnionych pojemników i worków przed ogrodzenie posesji w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru. Nasi pracownicy nie mają możliwości prawnych ani fizycznych, aby wejść na zamknięta, prywatną posesję w celu opróżnienia koszy. Jednocześnie przypominamy, że zapis taki widnieje w  Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Stalowa Wola z dnia 17 października 2016 r., w paragrafie § 9:

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani ustawić pojemniki na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego odbieranie odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości na terenie, których funkcjonują placówki handlowe i gastronomiczne dla zapewnienia czystości zobowiązani są do ustawienia pojemnika na zewnątrz lokalu.

Przypominamy również, że pojazdy MZK, które służą do odbioru odpadów wyposażone są w pełny monitoring, który jest przeglądany w przypadku skarg i uwag mieszkańców odnośnie nieodebranych w terminie odpadów. Niejednokrotnie wykazał on, że przyczyną zaistniałej sytuacji był brak wystawienia pojemnika przed posesją w dniu odbioru wynikającego z harmonogramu. Bardzo prosimy o dobrą współpracę i stosowanie się do zasad współżycia społecznego w trosce o czystość i porządek na naszych ulicach.

pojazd odbierający odpady

Do góry