• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Wydarzenia
  • /
  • Sprawdź, czy jesteś na liście. Prezentujemy zestawienie kandydatów do programu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”.
zdjęcie paneli solarnych

Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonej dokumentacji, prezentujemy listę kandydatów do udziału w projekcie planowanym do realizacji w ramach programu RPO Podkarpackiego Oś III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE, pod nazwą: ,,Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola,,. Wnioskodawcy, który złożyli kompletną deklarację wraz z wymaganymi załącznikami wezmą udział w kolejnym etapie, którym będzie weryfikacja warunków technicznych budynków pod kątem możliwości montażu wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii. Data rozpoczęcia i harmonogram wizyt techników zostanie podana w terminie późniejszym.
Lista osób zakwalifikowanych
Lista osób niezakwalifikowanych

Do góry