• Szerokość
    • Rozmiar treści

W ramach akcji ekologicznej zasadziliśmy 350 nowych drzewek na terenie Stalowej Woli. Prace na zlecenie Urzędu Miasta wykonali pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej. W ramach akcji od listopada nasadzone zostały piękne, duże drzewa o obwodach pnia 12 – 18 cm i wysokości ok 5 m. Wszystkie zostały ustabilizowane za pomocą drewnianych palików i taśm. Te nowe drzewa, które będą produkować tlen dla mieszkańców Stalowej Woli to:

– klon pospolity

– klon polny ‘Elsrijk’

– klon pospolity ‘Globosum’

– klon jawor

– klon srebrzysty

– kasztanowiec czerwony ‘Briotii’

– grab pospolity ‘Fastigiata’

– głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’

– sosna pospolita

– topola biała

– grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’

– dąb szypułkowy

– dąb szypułkowy ‘Fastigiata koster’

– robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

– jarząb szwedzki

– lipa amerykańska

– lipa drobnolistna

– lipa drobnolistna ‘Greenspire’

– lipa szerokolistna

– lipa srebrzysta ‘Brabant’

Nasadzenia na Górce Rozwadowskiej – 64 szt.:

– grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer ‘– 36 szt.

– klon polny ‘Elsrijk ‘– 19 szt.

– lipa drobnolistna ‘Greenspire’ – 9 szt.

Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (nasadzenia uzupełniające):

– jarząb szwedzki 27 szt.

Podwórko dla Pława – 23 szt.

– klon pospolity 8 szt.

– kasztanowiec czerwony ‘Briotti’ – 2 szt.

– lipa szerokolistna – 10 szt.

– lipa drobnolistna – 3 szt.

Nasadzenia uzupełniające na ulicy Narutowicza:

– głóg pośredni – 27 szt.

Park Miejski – 60 szt.

– sosna pospolita 36 szt.

– klon jawor – 2 szt.

– klon pospolity – 22 szt.

Okolice Muzeum COP:

– sosna pospolita – 12 szt.

Pojedyncze sztuki drzew znalazły swoje miejsce także w Parku 24, w parku osiedlowym przy ul. Popiełuszki 3, na Skarpie, na ul. Floriańskiej, Metalowców, Ofiar Katynia, Orzeszkowej i Skoczyńskiego.
Mieszkańców bardzo prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na akty wandalizmu, które niestety już mają miejsce. Na ulicy Wojska Polskiego ukradzione zostały paliki do stabilizacji drzewek.

Zespół Zakładu Zieleni Miejskiej

Do góry