• Szerokość
    • Rozmiar treści

Pierwsze opady śniegu i nocne przymrozki zadecydowały o wydaniu dyspozycji do uruchomienia Akcji Zima. Oznacza to, że dyspozytorzy stale monitorują sytuację pogodową i koordynują harmonogram dyżurów dla kierowców sprzętu zimowego oraz osób zasilających brygady ręcznego odśnieżania.

Sprzęt używany do Akcji Zima przeszedł już testy techniczne, a w magazyny zaopatrzone zostały w zapasy mieszanki piaskowo-solnej, która posłuży do „walki” z mrozem i lodem. Przypominamy również, że czynności podjęte podczas Akcja Zima prowadzone są na zlecenie poszczególnych zarządców dróg w kolejności zgodnej ze standardem utrzymania w czasie AZ. W Stalowej Woli kolejność wyjazdu sprzętu odśnieżającego według II standardu jest następująca:

I kolejność – ul. Broniewskiego, Floriańska, Grabskiego, Hutnicza, Krzywa, Kwiatkowskiego, Narutowicza, Obrońców Pokoju, Obrońców Westerplatte, Ofiar Katynia, Okulickiego, Orzeszkowej, osiedlowa k/Bazyliki, osiedlowa KEN-Al.JP II 13, Rozwadowska, Rynek, Sandomierska, Siedlanowskiego, 1-go Sierpnia, Skoczyńskiego, Solidarności, Wojska Polskiego, Wolności, Wyszyńskiego, zjazdy i wjazdy wiadukt KEN, łącznik Popiełuszki z osiedlową, Bojanowska, Brandwicka, łącznik Al. JP II-osiedlowa, C.O.P

II kolejność – Osiedle Śródmieście, Centralne, Młodynie, Poręby, Skarpa, Pławo, Lasowiaków, Zatorze, Podlesie, Widok, Rozwadów, Piaski, Hutnik.

Drogi w III kolejności w III standardzie ZUD tj. po ustaniu opadów usunięcie śniegu i śliskości do 6 godz.:
Charzewice, Energetyków, Swoły, Zasanie.

IV kolejności na polecenie Urzędu Miasta W IV standardzie ZUD tj. po ustaniu opadów usunięcie śniegu i śliskości do 8 godz.:
drogi szutrowe, parkingi i chodniki osiedlowe, przystanki autobusowe.

Powiatowe jezdnie i chodniki utrzymywane są w III i IV standardzie ZUD, co oznacza obowiązek usunięcia śniegu do 6-8 godzin od ustania opadów. Przypominamy również, że właściciele posesji prywatnych mają obowiązek samodzielnie odśnieżać chodnik przylegający do swojej nieruchomości.

Wykaz telefonów do dyspozytorów znajduje się tutaj

Do góry