• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • kalendarz
 • /
 • Ruszył unijny projekt na szkolenia, kursy, studia. Zadbaj o swoją kadrę pracowniczą razem z SSG.
biznes szkolenie zespół

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o. pełni rolę Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim. Od 18 września trwa nabór nr 1/ST/2017 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1. do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. jednego z powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego. 

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 2. b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 3. c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. a) powyżej 50 roku życia,
 2. b) pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
 3. c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit na przedsiębiorstwo – 8 400,00 PLN, limit na jednego pracownika – 4 200,00 PLN,
 2. b) małe przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 18 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 600,00 PLN,
 3. c) średnie przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 30 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 000,00 PLN

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 1/ST/2017 to 785 095,01 złotych.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 18.09.2017 r. od godz. 7:00 do 30.11.2017 r. do godz. 15:00. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w siedzibie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 147
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem: FUR Nabór  1/ST/2017

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Do góry