• Szerokość
    • Rozmiar treści
Rozdanie nagród za surowce

W czwartek 19 grudnia 2019 roku w auli stalowowolskiej biblioteki międzyuczelnianej odbyła się uroczystość rozdania nagród w Jubileuszowej X edycji konkursu zbiórki makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Łącznie placówki zebrały ponad 28 ton surowców, w tym 22 tysięcy kg makulatury,  4 tony sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz blisko 2 tony nakrętek.  Oddana do MZK makulatura zostanie przerobiona na zeszyty, książki i papierowe torby, zużyte sprzęty przede wszystkim zostaną w bezpieczny sposób zutylizowane, a następnie posłużą do produkcji innych urządzeń, takich jak żarówki, szyby samochodowe, dywany. Nakrętki przeznaczane będą na cele charytatywne.
Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Aby wziąć  udział w konkursie należny oddawać w terminie od września do czerwca do dwóch gminnych Rupieciarni surowce: makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczni oraz nakrętki, podając nazwę placówki dla której oddawane są surowce. Końcem roku szkolnego nasi pracownicy podsumowują  zbiórkę i zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznają kwoty, za które placówki mogą zakupić nagrody rzeczowe.

Na tegoroczną uroczystość przybyli reprezentanci wszystkich placówek biorących udział w konkursie wraz z dziećmi i młodzieżą. Nagrody ufundowane przez Miasto Stalowa Wola i MZK Sp. z o.o. to głównie pomoce naukowe, sprzęt elektroniczny, akcesoria sportowe, instrumenty muzyczne, zabawki itp.

Wyniki konkursu wyglądają następująco:

MAKULATURA. Łączna ilość zebranej makulatury w konkursie – 22 000 kg

           Grupa konkursowa: przedszkole

  1. Przedszkole Nr 5 – 44 kg/dziecko
  2. Przedszkole nr 7 – 18 kg/dziecko
  3. Przedszkole Nr 10 – 16,03 kg/dziecko
  4. Przedszkole nr 18 – 7 kg/dziecko

Grupa konkursowa: szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 7 kg/ucznia
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4– 2,50 kg/ucznia

Grupa konkursowa – gimnazjum/zespół szkół
Zespół Szkół Nr 6 – 21,08 kg/ucznia

Grupa konkursowa – pozostałe placówki

Warsztaty Terapii Zajęciowych przy MOPS – 53, 75 kg/osobę
Stowarzyszenie „Oratorium” – 53 kg/osobę
Dom Dziecka Ochronka im. Brata Alberta  – 11 kg/osobę
Świetlica Socjoterapeutyczna Tęcza – 17,82 kg/osobę
Miejski Żłobek Integracyjny – 4 kg/maluszka

WYNIKI KONKURSU ZBIÓRKI ZSEE

Łączna ilość zebranego ZSEE w konkursie – 4 tony

          Grupa konkursowa – przedszkola: Przedszkole Integracyjne nr 5 – 5,12 kg/dziecko, Przedszkole nr 18 – 3,06 kg/osobę, Przedszkole nr 10 – 2,15 kg/dziecko
          Grupa konkursowa – zespół szkół: Zespół Szkół Nr 6 –14,16  kg/ucznia
          Grupa konkursowa – pozostałe placówki: Stowarzyszenie „Oratorium” –  8,04 kg/osobę, Dom Dziecka Ochronka – 7 kg/osobę, Warsztaty Terapii Zajęciowych – 3,28 kg/osobę, Miejski              Żłobek Integracyjny – 2 kg/dziecko

 WYNIKI KONKURSU NAKRĘTEK

Łączna ilość zebranych plastikowych nakrętek w konkursie 2019 r. – 1 800 kg
Placówki, które osiągnęły najwyższy wskaźnik zebranych nakrętek to Stowarzyszenie Oratorium i Przedszkole nr 5

Wszystkim placówkom gorąco dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

K.G.

Do góry