• Szerokość
    • Rozmiar treści

W czwartek 1 grudnia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki XIII edycji konkursu zbiórki surowców wtórnych tj. makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Jest to najważniejszy, całoroczny konkurs ekologiczny w Stalowej Woli, angażujący wiele osób, od nauczycieli i wychowawców, po dzieci, rodziców i pracowników MZK. Cel edukacyjny konkursu oprócz wymiernych korzyści, jakimi są nagrody dla placówek, ma również ten niewymierny. Promocja nawyków proekologicznych, nauka zasad selektywnej zbiórki surowców, bdałość o kulturę czystego otoczenia miasta i wychowywanie w duchu odpowiedzialności za nasz lokalny ekosystem.

W XIII edycji konkursu wzięło udział 26 placówek ze Stalowej Woli, w tym żłobki, przedszkola, podstawówki, zespoły szkół i placówki wychowawcze i terapeutyczne. Uczestnicy zebrali łącznie 40 ton makulatury, 5  ton  sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 666 kg nakrętek. Oddana do Rupieciarni makulatura została przekazana do firm zajmujących się recyklingiem, a dalej przerobiona będzie na zeszyty, książki i papierowe torby. Zużyte sprzęty posłużą do odzysku metali, a nakrętki przeznaczone będą na cele charytatywne.

Aby wziąć  udział w konkursie należy zgłosić swój udział w konkursie, a następnie oddawać w terminie od września do czerwca do dwóch gminnych Rupieciarni surowce: makulaturę i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podając nazwę placówki dla której oddawane są surowce. Końcem roku szkolnego nasi pracownicy podsumowują  zbiórkę i zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznają kwoty, za które placówki mogą zakupić nagrody rzeczowe.

Na tegoroczną uroczystość przybyli reprezentanci placówek biorących udział w konkursie wraz z dziećmi i młodzieżą. Nagrody ufundowane przez Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli to pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, akcesoria sportowe, instrumenty muzyczne, zabawki, wyposażenie placów zabaw, itp.

Wszystkim placówkom gratulujemy i trzymamy kciuki za wasze zbiórki.
Zespół Wydziału Ochrony Środowiska MZK

Do góry