• Szerokość
  • Rozmiar treści
ekopostawa

W piątek w auli stalowowolskiej biblioteki odbyła się uroczystość rozdania nagród w IX edycji konkursu zbiórki makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Łącznie placówki zebrały ponad 27 ton surowców, w tym 21 tysięcy kg makulatury,  4 850 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz blisko 2 tony nakrętek.  Oddana do MZK makulatura zostanie przerobiona na zeszyty, książki i papierowe torby, zużyte sprzęty przede wszystkim zostaną w bezpieczny sposób zutylizowane, a następnie posłużą do produkcji innych urządzeń. Nakrętki przeznaczane są na cele charytatywne. Organizatorem konkursu jest Miejskie Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz Wydział Gospodarki Odpadami UM.

Wyniki konkursu wyglądają następująco:

MAKULATURA. Łączna ilość zebranej makulatury w konkursie – 20 615 kg

           Grupa konkursowa: przedszkole

 1. Przedszkole Nr 7 – 26,36 kg/dziecko
 2. Przedszkole nr 5 – 15,93 kg/dziecko
 3. Przedszkole Nr 4 – 9,08 kg/dziecko
 4. Przedszkole nr 18 – 8,60 kg/dziecko
 5. Przedszkole nr 10 –  8,54 kg/dziecko
 6. Przedszkole nr 12  – 2,80 kg/dziecko

Grupa konkursowa: szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3,94 kg/ucznia
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4– 3,23  kg/ucznia
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2,65 kg/ucznia

Grupa konkursowa – gimnazjum/zespół szkół
Zespół Szkół Nr 6 – 15,01 kg/ucznia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 0,60 kg/ucznia

Grupa konkursowa – pozostałe placówki
Stowarzyszenie „Oratorium” – 43,88 kg/osobę
Dom Dziecka Ochronka im. Brata Alberta  – 19,33 kg/osobę
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych   – 16,11 kg/osobę

Nagrodę specjalną ufundowaną przez  Naczelnika Wydziału Inwestycji i Transportu otrzymały Warsztaty Terapii Zajęciowych przy MOPS. Grupa to, choć nieliczna oddała rekordową ilość makulatury: 50 kg makulatury/osobę. 

WYNIKI KONKURSU ZBIÓRKI ZSEE

Łączna ilość zebranego ZSEE w konkursie – 4 017 kg

          Grupa konkursowa – przedszkola: Przedszkole Integracyjne nr 18 – 2,88 kg/dziecko
          Grupa konkursowa – szkoła podstawowa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1,30 kg/ucznia
          Grupa konkursowa – gimnazjum/zespół szkół: Zespół Szkół Nr 6 –7,37 kg/ucznia
          Grupa konkursowa – pozostałe placówki: Stowarzyszenie „Oratorium” –  39,79 !!! kg/osobę

 WYNIKI KONKURSU NAKRĘTEK

Łączna ilość zebranych plastikowych nakrętek w konkursie 2018 r. – 1 799 kg
Placówki, które osiągnęły najwyższy wskaźnik zebranych nakrętek w swoich grupach konkursowych to:

 • PSP nr 4 – 0,85 kg nakrętek /osobę
 • Przedszkole Nr 12 – 2 kg/osobę
 • ZSS nr 6 – 0,89 kg/osobę
 • Oratorium – 2,74 kg/osobę

Wszystkim placówkom gorąco dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Do góry