• Szerokość
    • Rozmiar treści
zdjęcie wodomierza

Szanowni Klienci, mieszkańcy Stalowej Woli,

przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności za zdrowie publiczne, wstrzymane zostały do odwołania rzeczywiste odczyty stanów wodomierzy.

W związku z powyższym w miesiącu kwietniu nie będziemy dokonywać odczytów stanów wodomierzy w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków, Zakładu Administracji Budynków oraz Prywatnych Zarządców Budynków, którzy nie prowadzą INCASO. Mieszkańców tych zasobów prosimy o podawanie /do trzech dni roboczych od daty wywieszenia informacji/ stanów wodomierzy w formie telefonicznej pod nr.: (15) 842-22-37 lub (15) 842 70 86 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/.

Dodatkowe informacje o konieczności podawania stanów wodomierzy zostaną wywieszone na klatkach schodowych poszczególnych budynków.

W przypadku braku podania odczytu wodomierza w terminie, rozliczenie zostanie dokonane na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Do góry