• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Wydłużenie terminu naboru partnera do projektu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.
UM SSG Kuźnia przedsiębiorczości

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2016, poz. 217 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

W związku z dniem wolnym przypadającym na 12 listopada, termin składania podań na partnera do projektu mija 13 listopada o godzinie 15.00.

Dokumenty należy składać w budynku Kuźni Przedsiębiorczości (dawna dyrekcja HSW SA), przy ulicy Kwiatkowskiego 1, II piętro, pokój nr 217.

Szczegóły pod numerem telefonu: 15 814 91 12

Do góry