• Szerokość
    • Rozmiar treści
rozkład jazdy

Od nowego roku w Stalowej Woli obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów miejskich. Jest to efekt przeprowadzanych w tym roku konsultacji społecznych oraz ustaleń poczynionych z władzami gmin ościennych, które podpisały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu publicznego.

Najbardziej istotne zmiany w nowej siatce połączeń dotyczą godzin kursowania autobusów, częstotliwości kursów oraz przebiegu tras linii autobusowych. Wprowadzone zostają również cztery nowe połączenia m.in.: do Chwałowic, na strefę ekonomiczną oraz takie, które skomunikują podmiejskie osiedla z centrum. Wszystkie korekty są efektem sugestii i uwag zgłaszanych nam przez mieszkańców, tak by transport publiczny był optymalnie dostosowany do potrzeb naszych pasażerów– wyjaśnia Anna Pasztaleniec, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Nowe linie komunikacyjne to ukłon w stronę tych stalowowolskich ulic i osiedli, które zgłaszały problem braku połączeń komunikacyjnych. I tak, nowa linia numer 15, zastąpi dotychczasową „czternastkę” z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Agatówki i osiedla Piaski. Linia nr 20, to typowa linia miejska, tzw.: „koło”, kursujące na trasie od ul.: Okulickiego, przez Al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Czarnieckiego, Żwirki i Wigury, Staszica, Popiełuszki, Okulickiego w zapętleniu co 30 minut. Linia nr 6 to kurs, który przejął cześć trasy zlikwidowanej „dwójki”. Autobus w sobotę będzie wykonywał dodatkowy kurs na osiedle Piaski. Z kolei nowa linia „P” dowozić będzie pasażerów spod hali targowej do zakładów zlokalizowanych przy ulicach C.O.P., Grabskiego, Kasprzyckiego i Tołwińskiego.

Liczba kursów autobusów miejskich zwiększy się. Od 1 stycznia pasażerowie stalowowolskiej komunikacji, będą mieli do dyspozycji dodatkowe 73 kursy autobusów, w tym nadplanowe 24 połączenia w ramach istniejących już tras i 49 kursów, uruchomionych w ramach nowych linii autobusowych – mówi Anna Pasztaleniec.

Dodatkowe kursy linii nr 17 do Kłyżowa oraz Rędzin, a także wydłużone kursy do Chwałowic to efekt osiągniętego porozumienia pomiędzy Gminą Stalowa Wola, a Gminami Pysznica i Radomyśl nad Sanem. Dzięki uzgodnieniu warunków wykonywania przewozów na terenie tego obszaru (w tym również warunków finansowych) możliwe jest objęcie usługą przewozową świadczoną przez MZK Sp. z o.o. również pasażerów z sąsiednich miejscowości.

– Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej wywieszony zostanie na przystankach na dzień przed wprowadzeniem zmian tj. w weekend sylwestrowy. Od dziś dostępny jest na stronie internetowej www.mzk.stalowa-wola.pl. w zakładce „rozkład jazdy”. W przypadku pytań można również dzwonić pod numer dyspozytora dyżurnego ZKM (015) 842 39 19 – wyjaśnia Ryszard Drobny, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w MZK.

Kluczowe zmiany dla stalowowolskiej komunikacji, Miejski Zakład Komunalny zamierza wprowadzić po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, dla projektu Mobilny MOF. Zakłada on m.in.: skoordynowanie częstotliwości odjazdu autobusów na najbardziej obleganych liniach, co 20-30 minut. Będzie to możliwe najwcześniej w 2018 roku.

wynajem-autobusow-i-powierzchni-reklamowych-zkm  dscf6678  dscf6280

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach.

Linia nr 1

Korekcie ulegają godziny kursowania. Wprowadza się dodatkowy kurs do Niska (z przystanku Energetyków – Elektrownia) oraz kurs z Niska do Stalowej Woli.

Linia nr 3

Wprowadza się korekty w godzinach kursowania.

Linia nr 4

Wprowadza się dodatkowe kursy (z ul. Polnej, z Agatówki, z Os. Piaski).  Korekcie ulegają godziny kursowania.

Linia nr 5

Kursy linii nr 5 w stronę ul Przyszowskiej (do Specjalnej Strefy Ekonomicznej) będą rozpoczynać się na Os. Piaski, natomiast kursy z ul. Przyszowskiej będą kończyć się na Os. Piaski.

NOWA LINIA nr 6

Trasa nowej linii nr 6 będzie przebiegać ulicami: Rozwadowską, Klasztorną, Przemysłową, Niezłomnych, Podleśną, 1-go Sierpnia, Ofiar Katynia, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Czarnieckiego, Popiełuszki, Okulickiego, K.E.N., Poniatowskiego, Al. Jana Pawła II, Rozwadowską (i w przeciwnym kierunku). Dodatkowo w soboty linia „6” będzie kursować na Os. Piaski.

Linia nr 8

Wprowadza się dodatkowe kursy linii nr 8. Dodatkowo korekcie ulegają godziny kursowania.

Linia nr 10

Wprowadza się zmiany w godzinach kursowania linii nr 10 oraz dodatkowo zwiększa się liczbę kursów tej linii.

Linia nr 11

Wprowadza się dodatkowy kurs linii nr 11 z Os. Piaski do przystanku K.E.N. – Skrzyżowanie oraz korekty w godzinach kursowania.

Linia nr 12

Zmniejsza się liczbę kursów linii nr 12 z czterech do dwóch.

Linia nr 14

Od 01.01.2017r. linia nr 14 ulega likwidacji z uwagi na bardzo małe zainteresowanie wśród pasażerów korzystaniem z tego połączenia.

NOWA LINIA nr 15

Trasa nowej linii nr 15 będzie przebiegać ulicami: Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Staszica, Al. Jana Pawła II, K.E.N., Niezłomnych, Przemysłową, Przemysłową Boczną, Sikorskiego, Tysiąclecia, Kasztanową, Kusocińskiego, Świerkowa, Centralną (Agatówka), Lipową (Agatówka), Sandomierską (Agatówka) – i w przeciwnym kierunku. W Urzędzie Miasta w Stalowej Woli trwają obecnie prace mające na celu utworzenie przystanków autobusowych na ulicach: Przemysłowej – Bocznej, Sikorskiego, Tysiąclecia, Kasztanowej, Kusocińskiego i Świerkowej. Niezwłocznie po utworzeniu przystanków na tych ulicach pojawią się tam rozkłady jazdy linii nr 15.

Linia nr 17

Wprowadza się dodatkowy kurs linii nr 17 do Os. Zasanie, oraz wydłużone zostają kursy do m. Kłyżów i Rędziny. Wprowadza się również kurs w godzinach przedpołudniowych do i z ul. Kasprzyckiego (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Linia nr 17 nie będzie kursować do Zarzecza.

Linia nr 18

Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 18 polegają na wprowadzeniu nowej trasy tej linii na terenie Stalowej Woli i jednoczesne wydłużeniu linii do m. Chwałowice. Linia nr 18 będzie kursować do m. Chwałowice i z powrotem trzy razy.

Linia nr 19

Wprowadza się korekty godzin kursowania.

NOWA LINIA nr 20

Trasa nowej linii nr 20 będzie przebiegać ulicami: Okulickiego, KEN, Al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Czarnieckiego, Żwirki i Wigury, Staszica, Popiełuszki, Okulickiego. Odjazdy linii nr 20 z przystanków będą miały miejsce co 30 minut.

NOWA LINIA nr P

Trasa nowej linii nr „P” będzie przebiegać ulicami P” – Okulickiego, Popiełuszki, Staszica, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, K.E.N., Orzeszkowej, C.O.P., Grabskiego, Kasprzyckiego, Tołwińskiego (i w przeciwnym kierunku).

Zostały dokonane również korekty minutowe w godzinach kursowania autobusów mające na celu wyeliminowanie opóźnień oraz dostosowanie rozkładu jazdy do zgłaszanych przez pasażerów potrzeb.

Do góry