• Szerokość
    • Rozmiar treści
udany startup

Konsolidacja i lepsza współpraca spółek miejskich, realizacja nowych planów rozwojowych, a przede wszystkim zbudowanie modelowej gospodarki obiegu zamkniętego w Stalowej Woli. Takie zadania stawia przed Miejskim Zakładem Komunalnym w nowej kadencji Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. Nowe zadania wymagają niesztampowych rozwiązań, które zapewni nowy Zarząd miejskiej spółki. 28 czerwca zakończyła się kadencja dotychczasowego Zarządu z prezes Anną Pasztaleniec na czele, a kierowanie MZK zostało powierzone dwuosobowemu Zarządowi.

Zmiany w kierownictwie Miejskiego Zakładu Komunalnego mają przełożyć się na nowe inwestycje, wzrost jakości usług i utrzymanie tanich cen usług komunalnych dla Mieszkańców Stalowej Woli. Nowe osoby odpowiedzialne za tę strategię posiadają ku temu odpowiednie doświadczenie i predyspozycje. – Najważniejszym zadaniem dla nowego zarządu MZK jest stworzenie w Stalowej Woli gospodarki obiegu zamkniętego połączonego potencjałem zakładów śmieciowych, komunalnych, wytwarzania energii, ogrzewania miasta, aby gospodarka komunalna była zintegrowana i pracowała na rzecz mieszkańców – podkreśla Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Po 4-letniej kadencji Anny Pasztaleniec zakończyła się jej misja. – Były to bardzo udane 4 lata dokonujące wielu pozytywnych i znaczących zmian na wiele lat – zauważa włodarz miasta. Wartym podkreślenia jest konsolidacja ZMKS i wprowadzenie nowych standardów skutkujących poszerzeniem usług, jakości i liczby pasażerów, wprowadzenie roweru miejskiego, ustabilizowanie i pozyskanie nowych partnerów w gospodarce odpadami, dzięki czemu zakład śmieciowy realizuje założone cele. Kluczowym i jednym z najważniejszych wyzwań minionych 4 lat było obniżenie opłat za wodę i ścieki. System wodociągów został rozszerzony o strefę gospodarczą, zapewniając nowym podmiotom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Zostały wprowadzone nowe usługi takie jak faktura elektroniczna i wiele udogodnień dla klientów. W tym okresie MZK poszerzył swoją działalność inicjującą nowe działania gospodarcze, innowacyjne, start-upy, wchłonął Inkubator, zakupił Mostostal, zarządza Stalowowolską Strefą Gospodarczą i Kuźnią Przedsiębiorczości. Bardzo istotnym projektem, pokazującym odwagę działania MZK w tym okresie było uruchomienie miejskiej stacji paliw z najtańszymi paliwami w regionie. To wszystko wskazuje na bardzo udany bilans 4 lat pracy, za który prezydent oraz rada nadzorcza wyrazili podziękowanie.

W związku z nowymi planami dalszej konsolidacji, na nową kadencję został powołany zarząd 2-osobowy, którego celem jest stworzenie gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacja nowych inwestycji i planów rozwojowych dla spółki. Prezesem Zarządu został Radosław Sagatowski z racji posiadanego doświadczenia 4 lat pracy na stanowisku Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jest to związane z niezbędnym doświadczeniem w realizacji programu gospodarki obiegu zamkniętego. Wcześniej pracował w sektorze prywatnym jako specjalista do spraw finansowych i ekonomicznych.

W minionych 4 latach, dzięki jego aktywności, PEC pozyskało nowe środki z programów europejskich na modernizację sieci ciepłowniczych oraz zostały przeprowadzone rekordowe inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W tym okresie udało się również zahamować wzrost cen za energię. To doświadczenie i te sukcesy pozwoliły na powierzenie mu misji prowadzenia zarządu MZK.

Radosław Sagatowski jest magistrem Politechniki Radomskiej o specjalizacji międzynarodowych stosunków gospodarczych. Posiada również odpowiednie kursy i szkolenia. Ukończył też studia managerskie Master of Business Administration na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Drugim członkiem zarządu w funkcji wiceprezesa został Przemysław Skrzypek, który posiada bardzo bogate doświadczenie jako dyrektor ds. produkcji w jednej z największych firm działających w strefie gospodarczej – firmie Cellfast. Przeszedł wszystkie szczeble kariery od stanowisk niższych do dyrektora kontroli jakości i dyrektora ds. produkcji. Ma to bardzo istotne i kluczowe znaczenie z punktu widzenia optymalizacji działań w zakładach wykonawczych MZK, ale również planowanych i prowadzonych inwestycji przez MZK. Doświadczenie działania na strefie gospodarczej w Stalowej Woli będzie również kluczowe z punktu widzenia roli MZK jako instytucji otoczenia biznesu.

Przemysław Skrzypek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydziału Geofizyki, Geologii i Ochrony Środowiska, a więc posiada wykształcenie zgodne z profilem funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego jako lidera ochrony środowiska.

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli to nowoczesna firma z ponad 65-letnią tradycją. Jako lider w dziedzinie nowatorskich zastosowań służących ochronie środowiska naturalnego, spółka wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na lokalnym rynku. MZK odważnie realizuje inwestycje służące ochronie zasobów wodnych, zagospodarowaniu odpadów stałych, a także odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów.

Do góry