• Szerokość
    • Rozmiar treści

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła: Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A .,37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 13 Decyzja Nr OKR.4210.48.2022.TK z dnia 14 listopada 2022 r. i Taryfa dla ciepła zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 732 (1992) z dnia 14 listopada 2022 r.
W związku z powyższym z dniem 1 grudnia 2022 r. ulegają zmianie ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła zatwierdzone dla Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz opłaty za usługi dodatkowe.
W przypadku pytań odnośnie rozliczania za przesył ciepła zapraszamy do kontaktu z BOK, tel. 15 844 39 78 wew. 359
Nowy cennik znajdziecie Państwo tutaj:

Do góry