• Szerokość
    • Rozmiar treści
Hala magazynowa MZK na sprzedaż.

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ PRAWO DO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU OZNACZONEGO GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA O NR EW. 315/1, OBRĘB 0003 CENTRUM ORAZ PRAWO WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA NIEJ ZABUDOWY STANOWIĄCEJ ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI, UREGULOWANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ NR TB1S/00053159/5.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Popiełuszki 23A, w powiecie stalowowolskim, woj. podkarpackim, o powierzchni 0,1931 ha, na którą składa się prawo do użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjne jako działka o nr ew. 315/1, obręb 0003 Centrum oraz prawo własności do znajdującej się na niej zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności,tj. nieruchomości budynkowej handlowo – usługowej o pow. uż. 515,00 m2.

Nieruchomość zlokalizowana przy drodze gminnej, jednej z głównych ulic miasta w pośredniej strefie miasta Stalowa Wola. Działka ma kształt nieforemny, wydłużony. Zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 560 m2. Teren nieruchomości zagospodarowany, droga dojazdowa i plac wokół budynku utwardzone. Istnieje możliwość niewielkiej rozbudowy istniejącego budynku. Teren uzbrojonym, wyposażony w sieci: elektryczną, gazową, wodociągową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej i deszczową.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Cena wynosi: 800 000,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu: 15 842-34-11

Wjazd i parking przed budynkiem na ulicy Popiełuszki 23A.
Do góry