• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • MZK Sp. z o.o. z ponad 60-letnią tradycją na lokalnym rynku.
zdjęcie MZK z drona

mksMiejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli to przedsiębiorstwo z ponad 60-letnią tradycją na lokalnym rynku.
Impulsem do jego powstania była uchwała podjęta 20 czerwca 1953 roku przez ówczesne Prezydium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Nakładała ona na ministra Gospodarki Komunalnej obowiązek zorganizowania przedsiębiorstw komunalnych. Niespełna 2 miesiące później – 14 sierpnia 1953 roku – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W swojej pierwotnej formie przedsiębiorstwo funkcjonowało do 1975 roku. Wtedy, w wyniku reformy administracyjnej Państwa, zakładającej powstanie 49 nowych województw (w tym tarnobrzeskiego), przedsiębiorstwo zostało najpierw przemianowane na Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, by w końcu stać się Oddziałem Gospodarki Komunalnej, wchodzącej w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli.
W 1982 roku nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna Zakładu. Decyzją ówczesnego Prezydenta Stalowej Woli, lokalny oddział tarnobrzeskiej Gospodarki Komunalnej został ponownie przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Obecną formę prawną – Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo uzyskało 8 grudnia 1992 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego, Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43), a także przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Do góry