• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Jak segregować odpady BIO z korzyścią dla nas i środowiska
infografika: segregowanie odpadów

Zgodnie  z ideą recyklingu, w której nic się nie marnuje w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów MZK, przy ulicy COP 38, produkowany jest od jesieni organiczny środek poprawiający właściwości gleby, pod wdzięczną nazwą „Glebowitka”. W ten sposób odpady BIO, które zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska muszą być oddzielnie segregowane, przerobione zostaną na produkt i wrócą z powrotem do obiegu z którego pochodzą. Możliwe jest to, dzięki zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej naszego zakładu, także tej biologicznej. Pierwsze brązowe pojemniki, stanęły w stalowowolskich pergolach jesienią. Z powodu specyfiki odpadu – muszą się one znaleźć pod zadaszeniem i być odbierane dwa razy w tygodniu. Aby jednak mogły posłużyć do produkcji Glebowitki, powinien być to odpad czysty, czyli nie zawierający niedozwolonych w BIO – kości zwierzęcych, popiołu i kamieni, drewna lakierowanego, olejów i wiór drewnopochodnych, a przede wszystkim reklamówek.

Wymaga to edukacji naszych mieszkańców, którym bardzo gorąco dziękujemy za chęć oddzielania w gospodarstwach domowych, zwłaszcza wielorodzinnych – dodatkowej frakcji odpadów, jakim są odpadki kuchenne. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, by do pojemników wrzucać jedynie same obierki i resztki posiłków – zaś reklamówki do pojemników z napisem PLASTIK/TWORZYWA SZTUCZNE (w Stalowej Woli zwykle pojemników kratkowanych). W ten sposób zaoszczędzicie nam Państwo wrzucanie odpadów BIO, na linię sortowniczą w celu odseparowania poszczególnych rodzajów i frakcji, zaś odpady BIO trafią od razu do kompostowni, gdzie przejdą proces tlenowego przetwarzania w warunkach kontrolowanych. Finalnie zaś do ziemi, z której powstaje nasza stalowowolska GLEBOWITKA.

Jednocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie, akumulatory, opakowania po farbach powinny trafić jako odpady niebezpieczne do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), popularnych RUPIECIARNI, przy ulicy 1-go Sierpnia i COP 38.

✅Baterie i żarówki – możecie Państwo wyrzucać również do specjalnych pojemników przyczepionych do dzwonów.

Metalowe puszki po napojach i produktach spożywczych należy wrzucać do PLASTIKÓW, nie należy ich umieszczać w dzwonach ze SZKŁEM

Zachęcamy wszystkich Państwa do właściwej segregacji odpadów. Pomimo, że nasza gmina od 2018 roku osiąga wymagany przepisami UE wskaźnik poziomu segregacji  – będzie on według unijnych norm, musiał sukcesywnie wzrastać, dążąc w rezultacie do gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie wszystkie odpady są ponownie wykorzystywane. Warto więc już dzisiaj zadbać o edukację swoich domowników, a zwłaszcza młodego pokolenia któremu przyjdzie zmierzyć się z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. Jednak każdy, kto miał okazję odwiedzić kraje skandynawskie – gdzie modelowo segreguje się odpady wie, że warto żyć w czystym i zdrowym otoczeniu, z poczuciem realnego wpływu na jakość swojego życia.

K.G.

Do góry