• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Informacja w sprawie stawki za odbiór odpadów komunalnych w Tarnobrzegu
zdjęcie ZMBPOK w Stalowej Woli

W odpowiedzi na pojawiające się doniesienia sugerujące, że nowa stawka cenowa za odbiór odpadów w mieście Tarnobrzeg jest wynikiem decyzji MZK Sp. z  o. o. – informujemy, że ceny za odbiór odpadów zmieszanych w Tarnobrzegu nie odbiegają od cen, które ponoszą pozostałe gminy przywożące odpady do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów MZK.

Cena „na bramie” Zakładu Przetwarzania MZK, za odpady zmieszane dla podmiotów z porozumienia międzygminnego (w tym Stalowej Woli) wynosi 490 złotych netto za tonę, a z gminami spoza porozumienia 690 złotych netto/tonę.

Według aneksu do umowy z Miastem Tarnobrzeg podpisanym w marcu b.r., a obowiązującym od 1 kwietnia 2020 roku,  za odpady zmieszane Miasto Tarnobrzeg płaci 490 złotych netto, jednak z okresem rozliczeniowym od 1 lipca 2020 roku, co skutkuje koniecznością wyrównania ustalonej kwoty. Stąd wartość 585 złotych netto/miesięcznie do końca 2020 roku.

Przypominamy również, że sposób naliczania płatności za usługi komunalne od mieszkańców Tarnobrzega, to decyzja indywidualna każdego samorządu, uchwalana przez Radę Miasta i w żaden sposób nie jest narzucana przez zarząd Spółki MZK.

Mieszkańców Tarnobrzega prosimy więc o kontaktowanie się w sprawie wysokości opłat i sposobu ich rozliczania bezpośrednio z właściwymi jednostkami swojego Urzędu Miasta, ponieważ MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygnięć w tych kwestiach.

Zarząd MZK Sp.z o.o.

 

 

 

 

Do góry