• Szerokość
    • Rozmiar treści
wymiana umów

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, NIP: 865-000-30-71 informuje, że w ramach „Otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu: Działanie 7.09 jako Partnera wybrano:

Instytut ADN Sp.z o.o., Sp.k.
ul. Grzybowska 56
oo-844 Warszawa

Do góry