• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Wydarzenia
  • /
  • Bezrobotni z szansą na staże zawodowe, kursy i szkolenia
foto.Rafał Bieńkowski

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK realizuje projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest uzupełnieniem do projektu rewitalizacji Rozwadowa. Ma on na celu aktywizację zawodową mieszkańców Stalowej Woli pozostających bez pracy lub chcących zmienić kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt ze wsparciem unijnym, bezpłatny dla osób aktywizowanych i przedsiębiorców, którzy wezmą w nim udział. Pierwsze spotkanie dla chętnych uczestników oraz przedsiębiorców odbędzie się 23 czerwcaw czwartek o godzinie 17.00 w sali odnowionego rozwadowskiego Sokoła (ul. Rozwadowska 21):

–  Na udziale w projekcie mogą skorzystać zarówno bezrobotni, jak i przedsiębiorcy z terenów rewitalizowanych. Jedni mogą zyskać bardzo atrakcyjne szkolenia przyuczające do konkretnego zawodu, a drudzy przyjmując na staż, otrzymają szansę na znalezienie pracownika, który uzyskał szkolenia dostosowane do profilu ich firmy – wyjaśnia Justyna Mróz.

W drodze do uzyskania pracy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo prowadzi doradca zawodowy oraz pośrednik pracy, którzy we współpracy z uczestnikami dobierają szkolenia i kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

– Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną w okresie szkolenia i stażu, a także stypendium szkoleniowe oraz stażowe w kwocie 1565 złotych netto. To naprawdę bardzo atrakcyjny projekt dla bezrobotnych – przekonują prowadzący projekt ze Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej MZK.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z Gminy Stalowa Wola powyżej 30 lat, bezrobotne, bierne zawodowo, w szczególności kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, ubogo pracujące, rolnicy i członkowie ich rodzin, imigranci i reemigranci.

Wszystkich informacji udzielają pracownicy SSG-MZK pod numerem 511 440 515  lub 15  842 33 41 wew.27 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do góry