• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • 11 maja Dniem bez śmiecenia. Ruszamy z akcją zbiórki elektrogratów.
elektrograty rupieciarnia

11 maja obchodzony jest Dzień bez śmiecenia. Ustanowiony został przez nasz Parlament w rocznicę uchwalania pakietu ustaw regulujących system gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dzień ten co roku jest okazją do edukacji i zachęcania społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Stalowej Woli poziom odzysku odpadów od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Prowadzona na szeroką skalę przez MZK Sp. z o.o. akcja edukacyjna spotkała się z odzewem mieszkańców, co potwierdzają statystyki. Bilans za 2016 rok wskazuje, że osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak papier, metale tworzywo sztuczne i szkło wyniósł 51 proc. Natomiast jeśli chodzi o poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wyniósł 100 proc. Wszystko to udało się zrealizować dzięki funkcjonowaniu w naszym mieście dwóch Rupieciarni, czyli Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Tylko chęci potrzeba by zupełnie bezpłatnie oddać do Rupieciarni odpady takie jak: puszki po farbach i aerozolach, odpady poremontowe, np.: gruz, cegła, beton ; odpady wielkogabarytowe, opony, szyby i ceramikę, metale, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a zwłaszcza niebezpieczne dla ludzi i środowiska odpady „problemowe”, czyli zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, czyli telewizory, komputery, sprzęty AGD, elektronarzędzia, baterie, akumulatory i świetlówki.

Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom, Miejski Zakład Komunalny ogłasza akcję pod hasłem: „Elektrograty wyrzucamy z chaty”, w której zachęcamy do domowych porządków i przywożenia swoich elektrogratów do naszych Rupieciarni, skąd dalej trafią do uprawnionych firm zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem. Dla tych, którzy nie mają własnego środka transportu, oferujemy bezpłatny odbiór kompletnych sprzętów sprzed posesji (po uprzednim ich wystawieniu do transportu) i telefonicznym zgłoszeniu pod numerem: (15) 642 62 36.

Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! Zapraszamy do udziału w akcji.

   

Do góry