Działalność

Działalność społeczna

Działalność społeczna

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli to firma odpowiedzialna społecznie. Prowadząc swoją działalność aktywnie i chętnie angażujemy się w inicjatywy społeczne, wspierające zarówno przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, jak i sportowym oraz te mające nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Wydatki tego rodzaju to inwestycja w potencjał naszej młodzieży i w edukację naszych dzieci.

Misją naszej firmy jest szeroko pojęta ochrona środowiska, prowadzona w sposób uwzględniający interesy społeczne. Przyświeca nam troska o naszą małą ojczyznę, która wyraża się nie tylko w zastosowaniu nowoczesnych technologii zapewniających stabilne i długotrwałe efekty środowiskowe służące finansom i zdrowiu mieszkańców. Chcemy, by naszym klientom, mieszkańcom Stalowej Woli i regionu żyło się zdrowo, czysto i bezpiecznie.

W myśl tej zasady MZK Sp. o.o. stale wspiera finansowo:

  • Uczniowski Klub Sportowy UKS GIM-TIM 5 działający przy Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli.
  • Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola przy parafii Matki Bożej Królowej Polski.

W 2015/2016 r. MZK Sp. z o.o. wsparł finansowo również m.in.:

  • Plebiscyt Sztafety na najpopularniejszego sportowca
  • Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie otwartej
  • Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Stowarzyszenie „Dobro Powraca”
  • Drużynę MZK piłki halowej
  • II Piknik Rodzinny „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo” w Rozwadowie
  • Chór „Gaude Vitae”

Do działalności prospołecznej spółki można również zaliczyć częściowe umarzanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez mieszkańców. Spółka wychodząc mieszkańcom naprzeciw  daje możliwość negocjowania sposobu oraz terminu spłaty zaległości. Podstawą do ubiegania się o umorzenie odsetek jest spłata należności głównej. Mieszkańcom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i często na wniosek zainteresowanych, spółka pomaga w spłacie umarzając część odsetek karnych.