Biuro Obsługi Klienta

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące taryfy.

Taryfy

OGŁOSZENIE

Taryfy za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 – tekst jednolity) Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli  informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na terenie objętym działaniem Spółki obowiązują następujące taryfy (ceny):

Pliki do pobrania

MASZ PYTANIA?

Napisz do nas