Badania jakości wody i ścieków.

Chcesz wiedzieć więcej. Zadzwoń! Tel. (15) 842-34-11, (15) 842-19-50

Badania jakości wody i ścieków.

Laboratorium MZK posiada wysoko wykwalifikowany personel, który wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, ścieków i osadów. W celu potwierdzenia swych kompetencji technicznych Laboratorium corocznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez Gdyńską Fundację Wody i SILESIA LAB.

Działalność Laboratorium, w zakresie badania wód i ścieków, objęta jest Systemem Zarządzania Jakością opartym o normę ISO 9001:2015. oraz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorium posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015 w zakresie badania wody i ścieków, a także zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie:

  • Parametrów fizykochemicznych: stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność.
  • Parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 36± 2C, ogólna liczba mikroorganizmów 22± 2C

Wytyczne pobierania próbek wody do badań znajdują się pod linkiem TUTAJ

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. ZADZWOŃ!

Tel. (15) 15 842-34-11 wew. 325
E-mail: laboratorium@mzk.stalowa-wola.pl