Komunikat Zakładu Oczyszczania Miasta.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi przez MZK działaniami związanymi z akcją odśnieżania dróg lokalnych przez Zakład Oczyszczania Miasta, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Stalowej Woli zamieszkałych na osiedlach domków jednorodzinnych, o parkowanie pojazdów po jednej stronie ulicy. Piaskarki i ciągniki „ Akcji zimowej” nie mają możliwości przejazdu wąskimi ulicami na tych osiedlach i wykonania swojej pracy. Skutkuje to dużą ilością Państwa zapytań i nieuzasadnionych frustracji.
Jednocześnie przypominamy, że uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/468/16 z dnia 28.09.2016 r., przyjmującą Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola, w § 3 punkt 2 podpunkt 5 ,6 i 7 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, usunięcie śliskości i złożenie ich w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby.

 

Ostatnio dodane